Dzisiaj jest

czwartek,
22 października 2020

(296. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
123343

Statystyki

Brak własnych statystyk

Wyszukiwanie

Parafia

Świętowanie jubileuszu

Artykuł ks. Proboszcza Marka Kędziora
w związku z przygotowaniami do

JUBILEUSZU

30-Lecia rozpoczęcia prac przy budowie kościoła

15-Lecia parafii p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej

29 maja 2014 r.

 Ciebie Boga wysławiamy

Już od kilku miesięcy przygotowujemy się do obchodów jubileuszu istnienia naszej parafii. Mijające 15 lat życia naszej wspólnoty są czasem, za który winniśmy Bogu szczególne dziękczynienie – dziękczynienie, w którym chcemy wyśpiewywać Bogu radość z Jego bliskości, z tego, że przez wspólnotę parafialną zechciał nas zjednoczyć, że był towarzyszem naszych osobistych i wspólnych dziejów w tych latach.

Jubileusz to przede wszystkim „czas łaski”. Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Tertio Millennio Adveniente, w którym przygotowywał Kościół na Jubileusz Roku Dwutysięcznego, uczył, w jaki sposób powinniśmy przeżywać tamten i każdy inny ważny jubileusz. Na pamięć przywoływał wówczas słowa proroka Izajasza, który w prorockiej zapowiedzi mówił, że wraz z nadejściem Bożego Pomazańca nastanie rok łaski Pana (Iz 61,2).

Papież tłumaczył, że jubileusz, w którym wspominamy i na nowo przeżywamy Tajemnicę Wcielenia, czyli przyjście Chrystusa na świat jest dla Kościoła takim właśnie rokiem łaski, czasem spotkania z miłością Boga względem człowieka tzn. rokiem odpuszczenia grzechów, rokiem pojednania pomiędzy zwaśnionymi i rokiem wielorakich nawróceń, rokiem pokuty sakramentalnej i poza sakramentalnej.

Przypominał też, że zawsze z tradycją lat jubileuszowych związane były odpusty, czyli darowanie win i kar za winy.

Nasz jubileusz jest skromniejszy, niż ten, który przeżywaliśmy wspominając dwu – tysiąclecie narodzin Chrystusa.

Ale nie jest przez to czymś, co możemy przeoczyć. Wszak można powiedzieć, że wraz z powstaniem parafii na  Osiedlu Ropczyce - Granice, Chrystus przyszedł na to miejsce w jakiś nowy i bardziej namacalny sposób – stał się bliższy naszemu życiu, wszedł pełniej w codzienność tej wspólnoty: przyszedł do nas!

W duchu opisanym i wyznaczonym przez św. Jana Pawła II chcemy przeżyć jubileusze 30 – lecie podjęcia prac przy budowie kościoła, oraz 15-lecia naszej parafii a szczególnie Uroczystość Odpustową wraz ze sprowadzeniem Relikwii Naszej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej.

Te wszystkie lata, Ci Wszyscy ludzie, zarówno duchowni jak i świeccy i jedno dzieło, dzieło, w którym troska o depozyt wiary i jej rozwój wyznaczały rytm modlitwy i pracy. A zatem, był to czas łaski, i jest czas pogłębienia naszej wiary – potrzeba jednak ciągle naszego zaangażowania.

Nie doświadczymy radości jubileuszu i jego łask nie przerywając normalnego rytmu życia. Przecież wraz z upływem czasu, ciągle o czymś zapominamy, co jest ważne. Taka już jest nasza natura. Stąd potrzebujemy powtórzeń, przypomnień. Poza tym dobrze wiemy, jak bardzo potrzeba nam swego rodzaju „zatrzymania czasu”, którym jest refleksja nad przeszłością, nad tym, co przeżyliśmy. Potrzebujemy tej refleksji, by naprawdę odnaleźć siebie, na nowo odnaleźć plan, jaki Bóg ma wobec nas i przyjrzeć się czy naprawdę go realizujemy.

Ale jubileusz to także czas, w którym trzeba nam zmierzyć się z przeszłością, naprawić to, co naprawić trzeba, „pojednać się” z przeszłością, ale także popatrzeć na teraźniejszość z dziękczynieniem oraz na przeszłość z nadzieją wdzięcznością i wydobyć z niej to, co dobre.

Od strony materialnej, tej widocznej dla oczu, z wdzięcznością chcemy spojrzeć na dzieła, które z pomocą Bożą i dzięki wierze i życzliwości wielu, w tym czasie powstały poczynając od: kościoła i wszystkich prac na zewnątrz i wewnątrz kościoła, oraz plebani.

Wdzięcznym sercem chcemy w tym jubileuszowym czasie ogarnąć wszelkie materialne dzieła, które służyły Bożej chwale: wybudowano dzięki łasce wiarę, nadzieję i miłość, a potem kościół, który – gdy stanęły mury – domagał się wyposażenia wnętrza godnego piękna samego Boga. Dziś, jesteśmy już coraz bliżej konsekracji naszej świątyni, i ufam, że łaskawość Boga samego i wstawiennictwo św. Urszuli naszej przewodniczki, na drogach wiary i ufności Sercu Jezusowemu, pozwoli nam ten zamiar zrealizować.

W ostatnim czasie, spieszyliśmy się z pracami na zewnątrz kościoła i w kościele, a zwłaszcza w prezbiterium, a wszystko na 15-lecie istnienia parafii, by uczcić 75 rocznicę śmierci, czyli narodzin dla nieba naszej Patronki, a także 25 rocznicę sprowadzenia Jej Relikwii do Ojczyzny.  Z pomocą Bożą oraz dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej i zrozumieniu potrzeb, a także przy wsparciu sponsorów udało się nam zrealizować, ośmielę się stwierdzić - wielkie dzieła.

Cieszę się z tego wszystkiego wraz z Wami.

Te wszystkie dary materialne mają sens, gdy są wyrazem takiej czci składanej Panu, w której jesteśmy świadomi, że zawsze ofiarujemy Mu nieskończenie mniej, niż sami od Niego otrzymaliśmy. Nasze dary mają sens, gdy służą doświadczeniu bliskości z Panem, gdy prowadzą do spotkania z Bogiem. Wszak wszystko, co tutaj czynimy – w wymiarze Ducha a także materialnie, jest w służbie ludzkiego ducha.

Gdy zatem myślimy o duchowym wymiarze jubileuszowego czasu, towarzyszyć nam winna najpierw refleksja nad czasem, który minął. Ale nie może to być jedynie powracanie do przeszłości. Jubileuszowe wspominanie jest przede wszystkim wspominaniem osobistej i wspólnotowej, społecznej miłości. Jest to wspominanie tej miłości, która zdolna jest dobro przeszłości utrwalać w wieczności i wymazywać zło.

To spojrzenie w przeszłość chce być wspominaniem miłości także po to, by odnaleźć wszystkich ludzi, których Bóg „wpisał” w tajemnicę naszego życia parafialnego: księży proboszczów – w szczególny sposób – śp. ks. Czesława Kubraka i ks. Zbigniewa Urbanka, drugiego proboszcza, ks. Ryszarda Lisa, oraz mnie obecnego proboszcza, budowniczych, ofiarodawców, dobrodziejów, a więc tych wszystkich, którzy budowali tę wspólnotę i ożywiali ją świadectwem żywej wiary – zarówno żywych jak i tych, których Pan powołał już do siebie.

Wspólnoto wiary dekanatu ropczyckiego! Drodzy Parafianie! W niedzielę 25 maja rozpoczynamy nasze bezpośrednie, duchowe przygotowania do jubileuszowych obchodów. To z nas Bóg postanowił zbudować sobie prawdziwą świątynię, by każdy z nas był „żywym kamieniem” Kościoła. Dlatego przez kolejne osiem miesięcy przygotowań do naszego parafialnego jubileuszu pochylaliśmy się nad tym, czym są dla nas dary Miłosierdzia, wraz z Apostołami św. Siostrą Faustyną i św. Janem Pawłem, jak również dar Patronki św. Urszuli wiernej natchnieniom Ducha Świętego.

Będziemy to czynić ze świadomością, że powołanie naszej parafii jest także naszym powołaniem i któż bardziej, niż parafianin parafii p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej, winien umieć o nich, czyli o tych darach mówić i życiem swoim świadczyć?

Będziemy, więc prosić, by ten czas Jubileuszowy, stał się dla nas okazją do wzrastania w wierze i miłości. Bo wiara i miłość prawdziwa, konkretna i rzeczywista, – choć może odnosić się do przeszłości i przyszłości – realizuje się tylko tu i teraz. Miłość ma tylko teraz.

Dlatego prośmy Ducha Świętego, by szczególnie prowadził nas w tym czasie i wołajmy
w głębi naszych serc: Przyjdź, Duchu Święty, my naprawdę bardzo pragniemy Ciebie!

Zstąp i odnów oblicze ziemi.

Panie przymnóż nam  wiary

„Kochajcie Boskie Serce Jezusa

Nie wszyscy zostali powołani

Do bohaterstwa męczeństwa,

Ale wszyscy powołani jesteśmy

Do bohaterstwa świętości”

 św. Urszula

 

 

 

Jubileusz

Wielbi dusza moja Pana!

Przeżyty jubileusz to okazja, by spojrzeć wstecz oczyma wiary i podziękować Panu Bogu, że natchnął ludzi i pobłogosławił tę ziemię, by tu powstał dom ku Jego czci - parafia pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Ropczycach - Granicach. Dnia 29 maja miała miejsce Msza św. z okazji jubileuszu 30 – lecia rozpoczęcia prac przy budowie kościoła i 15 – lecia powstania parafii, połączona ze sprowadzeniem Relikwii św. Urszuli, poświęceniem nowego tabernakulum i uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania. Eucharystii przewodniczył będzie ks. bp Edward Białogłowski, a koncelebrowali zgromadzeni kapłani. Kiedy wspominamy 30 – lecie rozpoczęcia budowy, i 15 – lecie parafii, przed oczami stają wielkie wysiłki ludzi, którzy zbudowali ten piękny kościół. Po co był ten wysiłek, ten grosz ofiarny, ten trud? - Dla Ciała i Krwi Pańskiej, dla Jezusa Eucharystycznego, dla Boga żywego, żeby można było wskazać na ołtarz, na tabernakulum i powiedzieć, że On tu jest i żyje z nami. W homilii ks. biskup podkreślił przywołał postać św. Urszuli i jej życie oraz podjął temat znaczenie sakramentu bierzmowania, „przez który Bóg daje człowiekowi siłę i umocnienie”. Żyjemy w czasach, w których w naszej kulturze dokonują się rzeczy bardzo złe. Dużo mówi się o tzw. ideologii gender, która przejawia tendencje, by zlekceważyć rodzinę, zlekceważyć małżeństwo i zniszczyć życie. Ta relatywistyczna kultura zagraża człowiekowi i niszczy go w imię wolności. Otóż, „trzeba mieć siłę, żeby się temu wszystkiemu oprzeć”. Istnieje ścisła więź sakramentu bierzmowania z chrztem św. i Eucharystią. - Jeśli życie człowieka jest związane z tymi trzema sakramentami, to właściwie się rozwija, wtedy jest siła duchowa. Jeśli zapomina się o Mszy św., wszystko blednie. Za tym idzie płycizna moralna, słabość, upadek. Jeśli będziecie trzymać się Jezusa, będziecie mocni w wierze - św. Jana Pawła II mówił: „Musicie być mocni! Wyźmijcie Ducha Świętego! Nie gaście Ducha Świętego, który w was jest! Nie przeciwstawiajcie się Duchowi Świętemu!”. - To wołanie Papieża naszego świętego rodaka zobowiązuje. Dlatego otwórzcie serca na tę moc Ducha Świętego! Niech Duch święty ciągle przychodzi tutaj na nowo i niech prowadzi! Podczas Mszy św. 16 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania. Do uroczystości parafianie przygotowywali się, uczestnicząc w misjach ewangelizacyjnych, które prowadził ks. Marek Zajdel. Tematem głoszonych nauk była miłość Boga do każdego, jeszcze raz do każdego człowieka, jego powoła nie do świętości i rola świątyni i parafii w życiu jej mieszkańców. Parafię w Ropczycach – Granicach ustanowił bp Kazimierz Górny 21 sierpnia 1999 r., wydzielając jej teren z parafii w Przemienienia Pańskiego. To była początkowo placówka typowo z dojazdu, przez piętnaście lat dojeżdżali księża z ropczyckiej Fary, biorąc odpowiedzialność duszpasterską za ten rejon parafii macierzystej, by z mieszkańcami organizować i tworzyć wspólnotę. Początkowo Msze św. były odprawiane w dolnym kościele, a potem w górnym, pierwszy proboszczem był ks. Czesław Kubrak, którego Pan powołał po wieczną nagrodę w 46 roku życia i w 6 roku pasterzowania w parafii w latach 1999-05, drugim ks. Ryszard Lis, o obecnym ks. Marek Kędzior. Podsumowując, właśnie dla takich chwil, jak ta uroczystość, człowiek żyje. To jest uwieńczenie długiej drogi i wytrwałej pracy kapłanów i mieszkańców naszej parafii. Za wszystko co było Bogu i ludziom niech będą dzięki, we wszystkim co jest Boże błogosław, wszystko zaś, co przed nami zawierzamy Bożej Twej opatrzności i wstawiennictwu św. Urszuli Ks. Marek Kędzior

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Zegar

DźwiękSondaBlok reklamowy