Dzisiaj jest

czwartek,
22 października 2020

(296. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
123311

Statystyki

Brak własnych statystyk

Wyszukiwanie

Parafia

Święci pośród nas

Mamy tę wyjątkową radość, życia, przebywania w bliskości świadków miłości miłosiernej Boga, świętej Siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II.

List w związku z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego

Drodzy małżonkowie, rodzice i wszyscy członkowie rodziny, parafianie!

 

W dniu 7 października 2013 roku rozpocznie się w naszej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Temu ważnemu wydarzeniu religijnemu niech towarzyszą słowa: „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Gorąco zachęcam wszystkie rodziny, aby swoją nadzieję złożyły w Bogu. Zaufajmy Mu jeszcze mocniej, gdyż On nas miłuje i zawsze jest z nami.      

Pozwólmy też Jemu kształtować naszą „wyobraźnię miłosierdzia”, której tak bardzo potrzeba w życiu rodzinnym, parafialnym. Dzięki niej łatwiej nam przebaczyć najbliższym ich błędy, podejmować cierpliwie i mądrze trud wychowawczy, nie zawieść nikogo w chwilach radosnych i bolesnych.

Nawiedzenie obrazu w parafii byłoby przeżyciem powierzchownym, gdyby łaska tego wydarzenia nie przeniknęła do codziennego życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego, szkolnego i parafialnego.  Dlatego bardzo proszę wszystkie rodziny, aby dobrze przygotowały się do tego dnia, szczególnie przez modlitwę i podjęte postanowienia.

Zapraszam wszystkich członków waszej rodzinnej wspólnoty do wzięcia udziału w czuwaniu przy obrazie.

Zbierzcie się i zabierzcie z tego czuwania do swoich domów, do codzienności, ogień miłosierdzia i rozgrzewajcie przy nim wasze serca.

Na ten szczególny czas nawiedzenia z serca wam wszystkim błogosławię, modlę się za Was i zawierzam wszystkie Wasze sprawy – sprawy waszego rodzinnego życia Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny, bł. Jana Pawła II i naszej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej.

 

               Wasz proboszcz ks. Marek Kędzior

Modlitwy pomoce w peregrynacji Jezusa Miłosiernego

Modlitwy o nawrócenie i wyjście z nałogu

 

Aby świat poznał swój grzech i zwrócił się

do miłosierdzia Bożego

 

Chrystus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego, który „przekona świat o grzechu”. Tylko w Nim możemy zrozumieć tajemnicę nieprawości. Dlatego prośmy Jezusa, aby napełnił swoim Duchem wszystkich ludzi.

Ześlij, o Chryste, swojego Ducha nam! 

Ty powiedziałeś: „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali prawdę o grzechu.

Ty powiedziałeś: „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy zrozumieli niewolę grzechu.

Ty powiedziałeś:, „Jeśli Twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy umieli radykalnie odrzucić grzech.

Ty powiedziałeś: „Z serca człowieka wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali korzenie grzechu.

Ty powiedziałeś: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy mogą was zatracić w piekle”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali konsekwencje grzechu.

Ty powiedziałeś: „To jest Krew moja, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali drogę wyzwolenia z grzechu.

Ześlij na nas, Panie Jezu, swego Ducha. Niech będzie naszym przewodnikiem po drogach nawrócenia. Przemieniaj Jego mocą nasze serca, aby zostały oczyszczone z brudu grzechu i zdolne do pełnego oddania się Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Prośba o odpuszczenie grzechów i uwolnienie od ich skutków

 

Do Ciebie, źródła miłosierdzia, Boże, zbliżam się grzeszny, więc zechciej obmyć mnie, zbrukanego. O, Słońce sprawiedliwości, oświeć ślepego. O, Lekarzu wieczysty, uzdrów zranionego.

O, Królu królów, odziej ograbionego. O, Pośredniku Boga i ludzi, pojednaj winnego. O, Dobry Pasterzu, nawróć błądzącego.

Daj, Boże, miłosierdzie nędznikowi, przebaczenie zbrodniarzowi, życie martwemu, usprawiedliwienie niezbożnemu, namaszczenie łaski zatwardziałemu. O, najłaskawszy, powstrzymaj uciekającego, pociągnij opornego, podnieś upadającego, podtrzymuj stojącego, prowadź idącego.

Nie zapominaj o zapominającym, nie opuszczaj opuszczającego, nie gardź grzeszącym. Bowiem grzesząc, Ciebie, Boże mój, obrażam, bliźniemu szkodzę, siebie nie oszczędzam. W tym wszystkim Ciebie obraziłem, Trójco doskonała. Jakoż dla słabości mojej błagam, abyś wejrzał nie na moją nikczemność, ale na Twoją dobroć niezmierzoną i odpuścił łaskawie, co uczyniłem, dając cierpienie za przeszłe grzechy i czujność usilną w przyszłości. Amen.

 

 

Modlitwa o dobrą spowiedź dla wszystkich

 

 

O, Duchu Przenajświętszy! Oświeć nasz umysł, abyśmy poznali wszystkie nasze grzechy.

Porusz nasze serca, abyśmy za popełnione zło serdecznie żałowali. Pomóż nam szczerze i pokornie wyznać wszystkie grzechy. Wspieraj nas w dokładnym i gorliwym wypełnieniu zadośćuczynienia.

Wzbudź i umacniaj w nas szczerą wolę unikania na przyszłość wszystkich grzechów i najbliższych do nich okazji. Prowadź nas do zdrojów miłosierdzia, które leczą i uzdrawiają nasze życie.

Niech spotkanie z miłosiernym Ojcem i sakramentalny udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wyprostuje ścieżki naszego życia i umocni nas na drodze do świętości. Amen.

 

 

 

Modlitwy o trzeźwość

 

Modlitwa przebłagalna

 

Panie Jezu Chryste, przeniknięci uczuciem najgłębszej czci, pragniemy przepraszać Cię za wszystkie zniewagi i nieuszanowanie Twojej świętej woli zawartej w przykazaniach i świętej Ewangelii. W szczególny sposób pragniemy wynagrodzić Ci za wszystkie grzechy spowodowane nadużywaniem alkoholu. Stają się one społeczną klęską naszego narodu:

Przepraszamy Cię, Panie! 

za grzechy nasze i naszych bliźnich;

za zaniedbywanie codziennej modlitwy;

za opuszczanie Mszy świętej w niedziele i święta;

za znieważanie Twojego Imienia świętego;

za czynienie dni świętych dniami szczególnego pijaństwa;

za znieważanie sakramentu małżeństwa;

za ból zadawany członkom rodziny alkoholików;

za lekceważenie przykazań Bożych;

za pijaństwo młodzieży;

za częstowanie alkoholem małych dzieci;

za zgorszenia spowodowane przez pijanych;

za przekleństwa i złorzeczenia wypowiadane po pijanemu;

za kradzieże i zbrodnie dokonane pod wpływem alkoholu;

za wypadki i kalectwa spowodowane przez pijanych kierowców;

za niszczenie własnego zdrowia alkoholem;

za nieskromne myśli i pożądania pobudzone alkoholem;

za zdrady małżeńskie spowodowane alkoholem;

za marnowanie pieniędzy i innych rzeczy materialnych na alkohol;

za tych, którzy nielegalnie produkują i sprzedają alkohol;

za obojętność wobec potrzebujących pomocy;

za wszelkie grzeszne skutki nadużywania alkoholu.

Pieśń Przed oczy Twoje winy nasze składamy albo Święty Boże albo Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu.

Wezwania błagalne

 

Polecamy Ci, Panie Jezu Chryste, wszystkich zagrożonych plagą pijaństwa. Zawierzamy Ci poszczególne osoby i ich rodziny, a także ustanawiających prawa i czuwających nad porządkiem publicznym. Pomóż wszystkim przeciwstawić się fali zła, jaka rozlewa się przez nadużywanie alkoholu:

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie! 

aby kierujący narodem dostrzegli grozę klęski pijaństwa;

aby nasz naród wypełnił Śluby Jasnogórskie;

aby wszyscy podjęli wysiłek przeciwdziałania alkoholizmowi;

aby rodzice wychowywali swoje dzieci w trzeźwości;

aby wykorzenione zostały poniżające zwyczaje pijackie;

aby jak najwięcej Polaków z miłości do bliźnich wyrzekło się używania alkoholu;

aby rozwijały się wspólnoty trzeźwościowe w naszych parafiach;

abyśmy przez życie wstrzemięźliwe i czyste stali się rzeczywistym darem dla Ciebie;

aby zniknęli z naszych ulic pijący i nietrzeźwi ludzie;

aby zapanowały zdrowe obyczaje w całym społeczeństwie;

aby wszyscy ludzie cieszyli się swoją trzeźwością.

Najmiłosierniejszy nasz Zbawicielu! Błagamy Cię o siłę woli i światło umysłu dla nas wszystkich, a w szczególności dla naszych zagubionych braci, którzy w morzu pijaństwa poniżają swoją godność, niszczą szczęście innych i Ciebie zasmucają. Daj niewolnikom nałogu opamiętanie i zwycięstwo, a wolnym od niego udziel mężnego i radosnego wytrwania w trzeźwości. Obdarz nas umiejętnością podtrzymania słabych, aby nie upadali. Otrzyj łzy matek, dzieci i młodzieży, niewinnych ofiar alkoholizmu. Racz wyrwać ze szponów pijaństwa naszych rodaków, aby w pokoju i trzeźwości budowali pomyślną przyszłość wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o opanowanie pożądliwości ciała, oczu i pychy

 

Pismo Święte uczy nas o potrójnej pożądliwości, która dotyka człowieka, stając się przyczyną wielu jego złych myśli i czynów. Prośmy pokornie dobrego Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie i zachował nas od pożądliwości ciała, oczu i pychy tego życia.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie! 

 

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ta zabójcza siła niszczy w nich zdolność pięknej i bezinteresownej miłości. Domaga się zaspokojenia przyjemności cielesnych bez żadnych ograniczeń. Zaślepia umysł i osłabia wolę, przez co człowiek nie umie nad sobą zapanować. Ulecz, o Panie, wszystkich, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ukaż im właściwe znaczenie płci, którą ich obdarzyłeś. Uzdolnij ich na nowo do pięknej miłości, wolnej od egoizmu i zdolnej do dawania siebie innym.

 

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości oczu. Przez tę chorobę duszy stają się chciwi i zachłanni. Chcą mieć wszystko dla siebie i zapominają o innych. Często posuwają się do oszukiwania i wykorzystywania braci, a także do korupcji i łamania prawa. Wejrzyj, o Panie, na ich zaślepienie i zniewolenie. Ukaż im właściwe znaczenie dóbr materialnych i pomóż otworzyć się na dobra duchowe. Jeśli na skutek swojej pożądliwości uczynili komuś krzywdę, daj im siłę do naprawy popełnionego zła. Doprowadź ich do pełnej wolności w posiadaniu dóbr tego świata, aby ich życie nabrało nowego piękna i radości.

 

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości pychy. Idąc tą drogą, wynoszą się nad innych i chcą ich sobie podporządkować. Wszystkim narzucają własną wolę i nie potrafią uważnie wysłuchać racji innych ludzi. Zamknięci w poczuciu własnej wielkości stali się niewolnikami pychy i zarozumiałości. Ty, o Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Wyprowadź ich z więzienia własnego świata i ukaż im prawdziwą wielkość, objawioną w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Pomóż im pokonać chorą ambicję, próżność i upartość. Niech wyzwoleni z pożądliwości śpiewają Tobie pieśń wdzięczności i uwielbienia.

 

Miłosierny Boże, Ty posłałeś swego Syna, aby wyzwolił człowieka z grzechu i napełnił ludzkie serca darem Ducha Świętego. Odnów w nas cuda swojej łaski, abyśmy nie ulegali pożądliwości ciała, oczu i pychy, lecz zjednoczeni z Tobą, cieszyli się darem wolności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania o uproszenie świętych kapłanów

 

Panie Jezu, nasz Pośredniku i najwyższy Kapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje. Jezu, zesłany z nieba Arcykapłanie:

Daj nam świętych kapłanów!

 

dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej;

dla uobecniania po wszystkie dni Twojej Ofiary krzyżowej;

dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów;

dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty;

dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych;

dla wychowania dzieci ku Twej chwale;

dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata;

dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci;

dla rozszerzenia Królestwa Twego.

 

Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił  Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby Ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni swemu posługiwaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa w intencji osób i grup posługujących w parafii

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty uczyniłeś naszą wspólnotę (parafialną) żywą komórką Twego Kościoła i powierzyłeś nam misję głoszenia słowa, uczestnictwa w sakramentach świętych i pełnienia dzieł miłości. Pokornie Cię prosimy, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty służyli braciom tymi darami, które każdy z nich otrzymał.

Wysłuchaj, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię!

 

Błogosław tym, których powołałeś do głoszenia słowa. Wspieraj katechetów w nauczaniu dzieci i młodzieży, lektorów w odczytywaniu Twego słowa podczas zgromadzeń liturgicznych. Odnów w nas wszystkich ducha ewangelizacyjnego, abyśmy odważnie dawali świadectwo wiary wobec naszych braci.

Wejrzyj, o Panie, na tych, którym dałeś szczególne pragnienie modlitwy. Błogosław członkom Żywego Różańca i innym grupom modlitewnym, które posługują w naszej parafii. Spraw, aby dzięki ich świadectwu ożywiła się modlitwa całej wspólnoty.

Polecamy Ci, Panie, członków zespołu charytatywnego, którzy posługują przy chorych oraz członków zespołu ministranckiego, którzy posługują przy ołtarzu. Spraw, aby nieustannie wzrastała w naszej wspólnocie gotowość służenia Tobie w liturgii i w drugim człowieku.

Zawierzamy Ci, Panie, wszystkich, których obdarzyłeś pięknym głosem i zamiłowaniem do muzyki. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla organisty, kantorów, scholi i wszystkich śpiewających. Odnów w naszej wspólnocie radość śpiewania na Twoją chwałę.

Czuwaj nad tymi, którzy troszczą się o wygląd i czystość naszego kościoła. Błogosław robotnikom, którzy wykonywali i wykonującym prace budowlane i remontowe. Spraw, aby wszyscy radowali się Twoim domem i czuli się za niego odpowiedzialni.

Zawierzamy Ci, o Panie, Parafialną Radę Duszpasterską, ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkie wspólnoty, które posługują pośród nas. Poślij im nowych członków, aby dobrze wypełniali swoje zadania.

Panie Jezu, ponów dziś swoje zaproszenie do pracy w Twojej winnicy. Przyjdź na nasze place i ulice, do naszych domów i szkół. Pomóż wszystkim usłyszeć Twój głos wzywający na drogę miłości i służby.

Spraw, aby Duch Święty ukazał im piękno Twego Kościoła oraz pozwolił im zasmakować radości służenia Tobie w liturgii i w drugim człowieku. Uczyń nas, Jezu, wieczystym darem dla Ojca, abyśmy osiągnęli pełny udział w Twoim życiu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Wezwania o powołania kapłańskie

 

Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Prosimy Cię:

Poślij robotników na żniwo swoje!

O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynieśli, i by owoc wasz trwał”– błagamy Cię, Panie;

 

O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście światłem świata... Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – błagamy Cię, Panie;

 

O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: „Każdego, który Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie” – błagamy Cię, Panie;

 

O Jezu, Tyś powiedział: „Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Mną, nie może być uczniem Moim”– błagamy Cię, Panie;

 

O Jezu, który przed swoim wniebowstąpieniem powiedziałeś do apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” – błagamy Cię, Panie.

 

 

Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Zegar

DźwiękSondaBlok reklamowy